Διακήρυξη & υλικό από το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 2015

Θεωρούμε ότι το 2ο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας πέτυχε σε σημαντικό βαθμό τους στόχους του και ότι η συνεισφορά σας σε αυτό ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε στο πλευρό μας στην προσπάθεια που κάνουμε να αναδείξουμε το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε ετήσιο θεσμό διαλόγου, πληροφόρησης και δικτύωσης, αλλά και σε επιστέγασμα συντονισμένων και καλά οργανωμένων κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών.

Το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 2015 κατέληξε σε Διακήρυξη, που θα αποτελέσει τη βάση ενός Πλαισίου Συμφωνίας Αρχών και Αξιών, καθώς και ενός Κώδικα Δεοντολογίας που επιδιώκουμε να συνδιαμορφωθεί το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο 2016. Επίσης, περιλαμβάνει τη δέσμευση για την δημιουργία μιας κοινής ηλεκτρονικής πλατφόρμας βασισμένης στις αρχές των Κοινών (Commons – Creative Commons) που θα προσφέρει έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση για τις κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική οικονομία και καινοτόμα εργαλεία για την επικοινωνία των μελών της κοινότητας, το συντονισμό δράσεων δικτύωσης και ενδυνάμωσης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, καθώς και τη συντονισμένη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Διακήρυξη είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Φόρουμ www.seforum.gr, όπου τις προσεχείς ημέρες θα αναρτηθεί όλο το διαθέσιμο υλικό του διημέρου.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξη και συμμετοχή.

Social Entrepreneurship Forum 2015

The Social Entrepreneurship Forum is an initiative of the Greek community of Social Economy and Social Entrepreneurship. After the successful event in 2014, this year’s Forum will take place November 9 & 10, 2015 at the Agricultural University of Athens (Iera Odos 75). This two-day event is jointly organised by “Wind of Renewal” (Anemos Ananeosis) – Social Cooperative Enterprise, Heinrich Böll Foundation in Greece, Impact Hub Athens, Social Entrepreneurship Supporting Network (SES Net) and 180 Moires.

The Forum is being held with the support of the Representation of the European Commission in Greece, the European Parliament Office in Greece,  the Interdepartmental Postgraduate Programme of Farm Business Management of the Agricultural University of Athens, the Athens Development and Destination Management Agency of the Municipality of Athens, Ashoka Greece, The Bridge, Klimaka, Klimax Plus and Ecological Recycling Society.

It aims to provide a platform for dialogue, information, spread of good practices, promoting collaboration and networking for the development of social and cooperative enterprises in Greece, as well as exchanging knowledge about financial tools and the sustainable operation for social and cooperative enterprises.

The Social Entrepreneurship Forum 2015 focuses on the following key areas:

 • The Social Entrepreneurship Forum 2015 focuses on the following key areas:
 • Forms of social enterprise support networks and their roles
 • Financial tools and support structures
 • Transition of SMEs and other enterprises towards cooperative models with the participation of employees
 • Scaling Impact of Social Enterprises
 • The role of social enterprises for the inclusion and support of migrants and refugees

The participants in the planned discussions and workshops will be representatives of institutions and civic society who take a different perspective in their activities in the field of social entrepreneurship: social entrepreneurs, representatives of Local and Regional Authorities, representatives of financial institutions, foundations, researchers from Greece and abroad, as well as citizens.

Participation is free.
Programme HERE Registrations HERE 
Interpretation Greek – English will be available

 

Co-organisers:
logo_notaglineAnemos-Ananeosis-logo-EN   Druck           REDathensDG   sesnet_green

With the support of :

EL_Logo_ce-el-quadri1.ai (1)    S.4_EL_GREECE GRAFEIO STHN ELLADAPrint   logo_Athina_EATA_horizontal_wt_CityofAthens   sd_logoAshoka_GR_Logo2   gefyra   logo_klimaka_en       Klimax plus_enOEA_logo_new

Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 2015

Το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας είναι μια πρωτοβουλία φορέων της κοινότητας της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Στη συνέχεια της επιτυχημένης πρώτης διοργάνωσης  το 2014, διοργανώνεται το φετινό Φόρουμ στις 9-10 Νοεμβρίου στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ιερά Οδός 75) από τους:

Άνεμος Ανανέωσης Κοιν.Σ.Επ., Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας, Impact Hub Athens, SES Net (Δίκτυο Στήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας) και 180 Μοίρες με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, του Διατμηματικού πρόγραμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών του Δήμου Αθηναίων, της Ashoka Ελλάδας, της ΓΕΦΥΡΑΣ, της Κλίμακας, του Κλίμαξ Plus και της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης.

Στόχος του Φόρουμ είναι ο διάλογος, η πληροφόρηση, η διάδοση καλών πρακτικών, η προώθηση της συνεργασίας και της δικτύωσης, η συμβολή στη δημιουργία εργαλείων για την άνθιση των κοινωνικών – συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, καθώς και η παροχή πρακτικών πληροφοριών για την ίδρυση, τη χρηματοδότηση και τη βιώσιμη λειτουργία και ανάπτυξη κοινωνικών και συνεργατικών επιχειρήσεων.

Το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 2015 επικεντρώνει σε κρίσιμα θέματα που απασχολούν τους φορείς και τις επιχειρήσεις του τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας όπως:

 • Μορφές και ρόλος φορέων και δικτύων στήριξης κοινωνικών επιχειρήσεων
 • Χρηματοδοτήσεις, καινοτόμα χρηματοοικονομικά εργαλεία και υποστηρικτικοί φορείς
 • Μετάβαση Μικρομεσαίων και άλλων επιχειρήσεων σε συνεταιριστικά μοντέλα με συμμετοχή εργαζομένων
 • Επέκταση κοινωνικού αντικτύπου κοινωνικών επιχειρήσεων (Scaling Impact)
 • Ο ρόλος των κοινωνικών επιχειρήσεων στην ένταξη και υποστήριξη μεταναστών και προσφύγων

Στο Φόρουμ έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν εκπρόσωποι κοινωνικών-συνεταιριστικών επιχειρήσεων, δικτύων και υποστηρικτικών φορέων και οργανώσεων από όλη την Ελλάδα, εκπρόσωποι της κεντρικής και τοπικής διοίκησης καθώς και εκπρόσωποι ομοσπονδιών και δικτύων του εξωτερικού, όπως και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες.
Η είσοδος είναι ελεύθερη. Θα υπάρχει διερμηνεία Ελληνικά – Αγγλικά.

Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ θα το βρείτε ΕΔΩ και για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλούμε συμπληρώστε τη ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΔΩ

Συνδιοργανωτές:
logo_notagline   Anemos-Ananeosis-logo-GR     Druck      REDathensDG   sesnet_green

Με την υποστήριξη

EL_Logo_ce-el-quadri1.ai (1) S.4_EL_GREECE GRAFEIO STHN ELLADAPrint

logo_Athina_EATA_horizontal_wt_CityofAthens   sd_logo

Ashoka_GR_Logo2gefyra

klimakalogo_gr    klimax plus_gr   OEA_logo_new

The Solutions Are Not Easy

by Cherline Bazile

In the age of social media activism and one-click donating, there seems to be an expectation that solutions to societal problems should come more quickly. Instead of thinking deeply about particular structures or barriers at play, people are more apt to jump to the simple solutions. At workshops discussing issues between the municipality and its citizens, participants declared that solving the problem to bureaucracy was as simple as improving communication. Or that granting temporary use to organizations or individuals that do positive deeds for the city of Athens will empower them . When people are cooking meals in the streets for the impoverished, look the other way. Don’t punish people who do good on the basis of arbitrary laws. While these declarations are true and well intended, they mask the complexity of the situations at hand.

Whether it’s a shortage of years under my belt or the hubris of an outsider that thinks the answer is more simple than people are making it out to be, I’ve found myself frustrated by the rate of change I’ve observed in Athens. During a Eurocities working group on creativity and active citizenship, Creative Citizenship, I listened to representatives of 5 cities talk about ways in which they engage their populations. Although each city had vastly different notions of how to improve, there were a few times when some of the practices in Athens were received by confusion. Like a woman from Berlin who thought she misunderstood the president of a social enterprise venture when she explained that though her organization is a non-profit, it was still taxed as a for-profit institution. Or the woman from the Ghent who was beside herself at the difficulty of informal organizations acquiring a public space to promote good. Some solutions to bureaucratic inefficiencies in Athens seemed to be curbed by other cities.

And I wondered, Why isn’t the city of Athens avoiding these issues too?
But the thing is, if it were that simple, we would already have solutions. One of the basic components of modern economics is the concept of scarcity. We have a limited amount of time, and so we must prioritize the issues to which we allocate time. One stark example was realized through the workshop. We spent all day presenting initiatives by city. Then after a certain amount of time, a couple organizations from Athens came in to describe how they were using creativity for public good.

Continue reading →

Περί ακρόασης – Όταν η Adhocracy συναντά τη Γραφειοκρατία

Η συγγραφέας, Cherline Bazile κάνει την πρακτική της για το καλοκαίρι κοντά μας, στην 180 Μοίρες, μέσα από το Πρόγραμμα Future Leaders (Future Leaders Programme ). Είναι φοιτήτρια στο Harvard και μαζί με την μικρή ομάδα μας ανακαλύπτει τον κόσμο της κοινωνίας των πολιτών και της ενδυνάμωσης κοινοτήτων.

Στις 21 Μαΐου παρακολούθησα μια δράση πάνω στην Adhocracy (Σκοποκρατία) που διοργανώθηκε από το ΣυνΑθηνά στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση. Πριν ξεκινήσει η εκδήλωση είχα την ευκαιρία να δω εκθέματα που απεικόνιζαν τον τρόπο με τον οποίο μέλη της κοινωνίας αποδόμησαν συμβατικές καταστάσεις για να σχεδιάσουν νέες λύσεις ή να σχολιάσουν και να προκαλέσουν προβληματισμούς πάνω στη δυναμική της ισχύος στην κοινωνία μας. Η Adhocracy, σύμφωνα με τη λεζάντα ενός εκθέματος, μεταβάλλει το σύστημα, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο προσδίδουμε αξία, παράγουμε και διανείμουμε τα πράγματα, και τον τρόπο με τον οποίο διαδρούμε μεταξύ μας και επηρεάζουμε το περιβάλλον. Έτσι, στο όνομα της Adhocracy, 10 υπάλληλοι του Δήμου Αθηναίων και 10 εκπρόσωποι δομών της κοινωνίας των πολιτών επιχείρησαν, αντιμετωπίζοντας το θέμα ολιστικά, να δώσουν λύσεις για να κλείσει το χάσμα μεταξύ πολιτών και δήμου.

Οι δυο ομάδες κάθισαν χωριστά σε ένα από τα δυο τραπέζια που υπήρχαν, καταλαμβάνοντας από μια πλευρά του χώρου. Σκοτεινά ράφια εμπόδιζαν τις δυο ομάδες συμμετεχόντων να βλέπει η μια την άλλη, παρόλο που άκουγε η κάθε πλευρά τι έλεγε η άλλη. Κάθησα από την πλευρά των υπαλλήλων του δήμου, χωρίς να έχω την παραμικρή ιδέα περί τίνος πρόκειται. Άρχισαν οι συστάσεις. Όταν ήρθε η σειρά μου, προσπάθησα να καταλάβω τι γινόταν, μέχρι που η κυρία που καθόταν δίπλα μου, ψιθύρισε στα αγγλικά ‘Συστήσου”. Εκείνη τη στιγμή άρχισα να πανικοβάλομαι. Δεν καταλαβαινα ελληνικά, ούτε είχα γνώση των κοινών της Αθήνας για να συνεισφέρω. Κι όμως, βρισκόμουν εκεί, παρακολουθώντας τα μέλη της ομάδας μου να καταγράφουν σε ένα μεγάλο φύλλο χαρτί προβλήματα που ανακύπτουν μεταξύ των κοινωνικών ομάδων και του δήμου. Δεν καταλάβαινα τίποτα. Έτσι γαντζώθηκα από την ομιλία τους ελπίζοντας πως με κάποιο τρόπο, με το να εκτεθώ στα λόγια τους, το μυαλό μου θα ξεχώριζε τους ήχους και ταυτόχρονα το νόημα.
Και τότε έγινε κάτι παράξενο: άρχισα να καταλαβαίνω. Δεν ήταν τόσο μαγικά ξεκάθαρο όσο είχα ελπίσει την στιγμή που πρωτοάρχισα την προσπάθεια να ξεχωρίσω τις λέξεις. Μάλλον σταμάτησα να νιώθω αμήχανα με το εμπόδιο της γλώσσας, εστιάζοντας στις εκφράσεις των προσώπων τους, στη γλώσσα σώματος και στο τι εκφράζαν με τη δυναμική τους. Πρόσεξα πως ακόμη κι όταν αφαιρέθηκαν τα ράφια και οι ομάδες ενθαρρύνθηκαν να συνεργαστούν, οι υπάλληλοι του δήμου δεν μιλούσαν στους εκπρόσωπους των πολιτών έξω από την άτυπη δομή του εργαστηρίου. Μέλη και από τις δυο ομάδες φώναζαν, ο καθένας δυνατότερα από τον άλλον, υποτιμούσαν ιδέες, διακόπτοντας τον συντονιστή, ο οποίος υποτίθεται πως διευκόλυνε την επικοινωνία. Παρόλο που μιλούσαν την ίδια γλώσσα, δεν καταλάβαινε ο ένας τον άλλο.

Ένα εργαστήριο, που οργανώθηκε για να συζητηθούν εναλλακτικοί τρόποι για το γεφύρωμα ανάμεσα στην κοινωνία των πολιτών και το δήμου, διευκόλυνε το διάλογο και έφερε κοντά τις δυο ομάδες για να βρουν λύσεις σε προβλήματα. Όμως για να έχει κάποιο νόημα ο διάλογος, πρέπει να κάνουμε ένα βήμα έξω από τον εαυτό μας. Κι εκεί είναι που συμβαίνει η ουσιαστική ακρόαση.

Αρχικό άρθρο στα Αγγλικά: On Listening – When Adhocracy meets Bureaucracy, μετάφραση: Τόνια Ηλιάσκου

 

Συνέντευξη στον Αθήνα 984

Η συνέντευξη μας στον Αθήνα 984 στην εκπομπή “Ντάμες σπαθί” με την Ελεονώρα Ορφανίδου στο 00:18:05

Ευχαριστούμε θερμά τoυς διοργανωτές του 1o Πολυπολιτισμικό Φεστιβάλ Anasa Cultural Center Polyrizon και Heinrich Böll Stiftung Greece.

On Listening – When Adhocracy meets Bureaucracy

About the author: Cherline Bazile is our summer intern through the Future Leaders Programme. She a student at Harvard University and experiences with our small team the world of active citizenship and community empowerment.

On May 21 I went to an event on Adhocracy held by Synathina at the Onassis Cultural Center in Athens. Prior to the start of the event I walked by different exhibitions that depicted the way different members of society took apart conventions to design fresh solutions or provide thought-provoking commentary on power dynamics in our society. According to a caption near one of the exhibits, adhocracy changes “…the system by changing the way we value, produce and distribute things, and the way we interact and affect the environment….” And so in the name of adhocracy, 10 city officials and 10 leaders from civil society organizations tried to holistically come to solutions to the divide between citizens and the municipality.

The two groups occupied a side of the space and sat at one of two tables on each side. Dark shelves blocked the municipality and civil actors from seeing each other, though they could hear what the other had to say. I sat at on the side of civil agents, clueless to what the workshop entailed. They began introductions. When they got to me, I searched for some indicator of what was going on until a woman next to me whispered in English, Introduce yourself. This is when I started to panic. I couldn’t understand Greek and had little knowledge of Athens’ civil society to contribute. And yet here I was watching as the members of my group scribbled down problems between civil agents and municipality on a large piece of paper. It was all Greek to me. So I latched onto their spoken words–a desperate hope that somehow with exposure, my brain would grasp the sounds and then the meaning within them.

And then something strange happened: I started to understand. It wasn’t the magical clarity that I had hoped for when I first strained to catch the words. Rather, I stopped feeling self conscious about the language barrier and focused instead on the expressions on their faces, their body language, and what was said in the dynamics. I noticed that even when the shelves were removed and the groups were encouraged to collaborate, the city officials did not talk to public sector leaders outside of the arbitrary structure of the workshop. Members from both groups yelled over each other, belittled ideas, interrupted the moderator who was supposed to facilitate communication. And even though they could speak the same language, they did not understand each other.

Holding a workshop to discuss alternate ways to bridge the gap between civil society and the municipality facilitated dialogue and brought the two groups together to find solutions to perceived problems. But for meaningful dialogue to occur, we must learn to step outside of ourselves. That is where the real listening happens

Athens GovJam, 9-11 Ιουνίου 2015

180 Moires @ Athens GovJam

H Τόνια Ηλιάσκου, συν-ιδρύτρια και Director of Training της 180 Μοίρες θα είναι μέντορας στο AthensGovJam!

Τι είναι το GovJam;
Το GovJam είναι ένα παγκόσμιο event που έχει ως σκοπό την εφαρμογή εργαλείων και μεθόδων από τον τομέα του service design για τη σχεδίαση υπηρεσιών του κρατικού και δημόσιου τομέα προκειμένου να καταστεί πιο αποτελεσματικός.

Τι είναι το AthensGovJam ;
Το ΑthensGovJam είναι ένα τριήμερο workshop, παρόμοιο με τα hackevents, όπου σε σύντομο διάστημα θα αναπτυχθούν βιώσιμες ιδέες σε προβλήματα του δημόσιου τομέα. Στη διάρκεια του workshop οι συμμετέχοντες, αφού σχηματίσουν ομάδες, θα σχεδιάσουν συνεργατικά, πάνω σε ένα κοινό θέμα, λύσεις για το δημόσιο τομέα. Στα πλαίσια του workshop διοργανώνονται ομιλίες ενώ παρέχεται στις ομάδες και συμβουλευτική από επαγγελματίες στους τομείς του design και της επιχειρηματικότητας.

Πού στοχεύει το AthensGovJam ;
Επιδιώκουμε να αναπτυχθούν ιδέες και να σχεδιαστούν prototypes που απαντούν σε προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δημόσιος τομέας καθώς και οι πολίτες μέσω της αλληλεπίδρασή τους με αυτόν. Οι ιδέες που θα αναπτυχθούν θέλουμε να έχουν προηγουμένως κατατεθεί από τους ίδιους του συμμετέχοντες καθώς και το ευρύτερο κοινό. Έμφαση θα δοθεί στη σύζευξη φυσικού (π.χ. υπάλληλοι, χώρος, αντικείμενα, φυσική επαφή με πολίτες κ.α.) και ψηφιακού (websites, applications, online platforms κ.α.) με στόχο τη σχεδίαση ολοκληρωμένων λύσεων. Οι ιδέες και τα prototypes θα παρουσιαστούν σε ένα discussion panel. Οι νικητές θα κερδίσουν αναμνηστικό έπαθλο ενώ θα τους παρασχεθεί και βοήθεια προκειμένου να αναπτύξουν περαιτέρω και να υλοποιήσουν τις ιδέες τους.

Περισσότερες πληροφορίες και Δηλώσεις Συμμετοχής https://www.eventbrite.com/e/athensgovjam-workshop-to-design-tickets-16816206727 

Ε-mail επικοινωνίας: [email protected]

Athens Gov Jam

Greece: Days οf Change – Πολιτικό Σινεμά

Greece: Days οf Change
Πολιτικό Σινεμά, Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015 στις 21.00, Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Design: Natasa Efstathiadou

Στην εποχή της βαθιάς κρίσης, τρεις Έλληνες επιχειρούν να πάρουν το μέλλον στα χέρια τους. Παρακολουθώντας τις ιστορίες τους, συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει μια δυναμική αλλαγής στη σημερινή Ελλάδα. Μπορεί άραγε το δεδομένο της οικονομικής κρίσης να προξενήσει αλλαγές σε κοινωνικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο;

O Γιώργος, που έμεινε άστεγος εν μία νυκτί, βρίσκει τη δύναμη να υπερβεί τις δυσκολίες, να ενταχτεί σε ένα κοινωνικό δίκτυο και να ξαναχτίσει τη ζωή του. Ο Γρηγόρης επιστρέφει στη γενέτειρά του αναζητώντας καλύτερη ποιότητα ζωής για τον ίδιο και την οικογένειά του. Ο Ηλίας, με την Εθελοντική Ομάδα Δράσης Νομού Πιερίας, γνωστή από το «κίνημα της πατάτας» και απόδειξη ότι όλα είναι δυνατά όταν η κοινωνία λειτουργεί με διαφάνεια και αλληλεγγύη, κλονίζει τους ισχύοντες κανόνες εμπορικής συναλλαγής, προκαλώντας τους μεσάζοντες που εκμεταλλεύονται την αγορά τροφίμων.

Τρεις προσωπικές ιστορίες που μας προτρέπουν να συμμετάσχουμε ενεργά, αντιδρώντας στις επιθετικές εξωτερικές αλλαγές που αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας, να κατανοήσουμε πως καθένας μας μπορεί να διεκδικήσει βασικά δικαιώματα, επαναπροσδιορίζοντας τους προσωπικούς του στόχους και συμμετέχοντας σε κοινωνικά δίκτυα συλλογικής δράσης.

Μετά την προβολή θα γίνει συζήτηση με τη σκηνοθέτιδα της ταινίας, Έλενα Ζερβοπούλου, την Αμαλία Ζέπου, Αντιδήμαρχο Κοινωνίας των Πολιτών και Δημοτικής Αποκέντρωσης του Δήμου Αθηναίων, τον ιατρό Γιώργο Βήχα, Μητροπολιτικό Ιατρείο Ελληνικού, τον Αλέξανδρο Θεοδωρίδη από το Δίκτυο Μπορούμε και την Κωνσταντίνα Τσόερερ, Συνιδρύτρια της 180 Μοίρες, Ερευνήτρια Grassroots και Κοινωνικών Επιχειρήσεων.

Διοργάνωση: Ίδρυμα Friedrich Ebert

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Εργαστήριο “100 Resilient Cities” με θέμα την «Αστική Ανθεκτικότητα» της Αθήνας

Το φθινόπωρο του 2014 ο Δήμος Αθηναίων επιλέχθηκε ως μέλος του δικτύου 100 Resilient Cities” (100 Ανθεκτικές Πόλεις), μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Rockefeller, με στόχο την ενίσχυση της αστικής ανθεκτικότητας ενόψει των σοβαρών προκλήσεων του 21ου αιώνα: υπερσυγκέντρωση του πληθυσμού της γης στις πόλεις, παγκοσμιοποίηση, κλιματική αλλαγή.

Στόχος της εκδήλωσης και του εργαστηρίου, στο όποιο συμμετείχαμε την Τρίτη 26 Μαΐου 2015 στο κτίριο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων (Ερμού 134, Θησείο), ήταν να φέρουμε σε επαφή τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, τα στελέχη φορέων της δημόσιας διοίκησης, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τον ιδιωτικό τομέα, με σκοπό τη συζήτηση και τον προσδιορισμό του πλαισίου δράσεων της πόλης πάνω στην έννοια της αστικής ανθεκτικότητας (urban resilience). Ξεκινήσε αναπτύσσοντας συλλογικά τη στρατηγική υλοποίησης του προγράμματος “100 Resilient Cities” (100 Ανθεκτικές Πόλεις) για την αντιμετώπιση χρόνιων κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών πιέσεων αλλά και πιθανών απρόσμενων κρίσεων (καταστάσεων έκτακτης ανάγκης) που δέχεται ή θα μπορούσε να δεχτεί ο δήμος Αθηναίων.