Σεμινάριο για την ένταξη νέων μεταναστών και προσφύγων σε δραστηριότητες νεολαίας

Συμμετείχαμε στο σεμινάριο για την ένταξη μεταναστών και προσφύγων της CIVISplus

civisplus

Σεμινάριο για την ένταξη νέων μεταναστών και προσφύγων σε δραστηριότητες νεολαίας – Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

10:00 – 10:15 Εγγραφές

10:15 – 10:30 Χαιρετισμός και παρουσίαση του έργου “Youth Included”

10:30 – 11:00 Δραστηριότητα γνωριμίας των συμμετεχόντων (team building

11:00 – 12:00 Θεματική: Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι μετανάστες

12:00 – 12:15 Snack & coffee break – ευκαιρία για networking

12:15 – 13:30 Θεματική: Διαχείριση ομάδων με συμμετέχοντες από διαφορετικά activity) και πρόσφυγες στην ένταξή τους σε οργανισμούς νεολαίας.

Δραστηριότητες:

1) Παρουσίαση του αντίστοιχου κεφαλαίου των εγχειριδίων για οργανισμούς νεολαίας, μεταναστευτικές και προσφυγικές κοινότητες.
2) Ομαδικές συζητήσεις / ανταλλαγή εμπειριών των συμμετεχόντων πάνω στους τρόπους που οι ίδιοι χρησιμοποιούν για να καλύψουν τις διάφορες ανάγκες των νέων μεταναστών και προσφύγων και πώς οι υπηρεσίες που προσφέρουν μπορούν να συμβάλουν στην κινητοποίηση των νέων μεταναστών και προσφύγων για συμμετοχή σε δραστηριότητες νεολαίας. πολιτισμικά περιβάλλοντα.

Δραστηριότητες:

1) Παρουσίαση των γενικών αρχών που πρέπει να διέπουν τη διαχείριση μικτών ομάδων προκειμένου να διασφαλίζεται ο σεβασμός και η απρόσκοπτη συνεργασία μεταξύ των μελών μιας ομάδας. Το υλικό αποτελεί τμήμα των εγχειριδίων για οργανισμούς νεολαίας, μεταναστευτικές και προσφυγικές κοινότητες.
2) Ομαδική άσκηση: προσομοίωση δραστηριοτήτων που παρουσιάζονται στα εγχειρίδια.

13:30 – 14:00 Ελαφρύ γεύμα – ευκαιρία για networking

14:00 – 15:15 Θεματική: Καλές πρακτικές ανά την Ευρώπη για την ένταξη νέων μεταναστών και προσφύγων σε δραστηριότητες νεολαίας.

Δραστηριότητες:
1) Παρουσίαση επιτυχημένων δράσεων που παρουσιάζονται αναλυτικά στα εγχειρίδια.
2) Ομαδική άσκηση: ανάλυση των καλών πρακτικών με τη μέθοδο SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats).

15:15 – 15:30 Snack & coffee break – ευκαιρία για networking

15:30 – 16:30
1) Ομαδικές συζητήσεις των συμμετεχόντων:
– Ποια στοιχεία των εγχειριδίων μπορούν να ενταχθούν στην εργασία σας με την ομάδα στόχο;
– Ποιες δραστηριότητες από αυτές που περιέχονται στα εγχειρίδια μπορούν να διοργανωθούν και να υλοποιηθούν από οργανισμούς νεολαίας, μεταναστευτικές και προσφυγικές κοινότητες, ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή νέων μεταναστών και προσφύγων σε δραστηριότητες νεολαίας;

2) Ομαδικές εργασίες των συμμετεχόντων: Φτιάξτε ένα πλάνο για το πώς θα εντάξετε τέτοιες δραστηριότητες στην εργασία σας/στον οργανισμό σας.

16:30 – 16:50 Παρουσίαση των πλάνων που δημιουργήθηκαν.
16:50 – 17:00 Συμπλήρωση φόρμας αξιολόγησης και λήψη βεβαιώσεων.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *