Σεμινάριο για την ένταξη νέων μεταναστών και προσφύγων σε δραστηριότητες νεολαίας

Συμμετείχαμε στο σεμινάριο για την ένταξη μεταναστών και προσφύγων της CIVISplus Σεμινάριο για την ένταξη νέων μεταναστών και προσφύγων σε δραστηριότητες νεολαί...