Εργαστήριο “100 Resilient Cities” με θέμα την «Αστική Ανθεκτικότητα» της Αθήνας

Το φθινόπωρο του 2014 ο Δήμος Αθηναίων επιλέχθηκε ως μέλος του δικτύου 100 Resilient Cities” (100 Ανθεκτικές Πόλεις), μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Rockefeller, με στόχο την ενίσχυση της αστικής ανθεκτικότητας ενόψει των σοβαρών προκλήσεων του 21ου αιώνα: υπερσυγκέντρωση του πληθυσμού της γης στις πόλεις, παγκοσμιοποίηση, κλιματική αλλαγή.

Στόχος της εκδήλωσης και του εργαστηρίου, στο όποιο συμμετείχαμε την Τρίτη 26 Μαΐου 2015 στο κτίριο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων (Ερμού 134, Θησείο), ήταν να φέρουμε σε επαφή τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, τα στελέχη φορέων της δημόσιας διοίκησης, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τον ιδιωτικό τομέα, με σκοπό τη συζήτηση και τον προσδιορισμό του πλαισίου δράσεων της πόλης πάνω στην έννοια της αστικής ανθεκτικότητας (urban resilience). Ξεκινήσε αναπτύσσοντας συλλογικά τη στρατηγική υλοποίησης του προγράμματος “100 Resilient Cities” (100 Ανθεκτικές Πόλεις) για την αντιμετώπιση χρόνιων κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών πιέσεων αλλά και πιθανών απρόσμενων κρίσεων (καταστάσεων έκτακτης ανάγκης) που δέχεται ή θα μπορούσε να δεχτεί ο δήμος Αθηναίων.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *