Ξεκλειδώνοντας τη Δυναμική των Συνεταιρισμών

Το 1ο Εργαστήρι Στρογγυλής Τραπέζης μεταξύ των Ελληνικών Συνεταιρισμών και των Συνεταιρισμών Ευρώπης (Cooperatives Europe) πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαρτίου 2015 στους χώρους της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης). Ήταν μια πρωτοβουλία του Δικτύου Κ.Α.Π.Α. (Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Περιφερειακής Ανάπτυξης) που αποτελεί μια γέφυρα για την προώθηση στην Ελλάδα του συνεταιριστικού κοινωνικού μοντέλου το οποίο έχει στο επίκεντρό του τις ανάγκες των ανθρώπων.

Οι εκπρόσωποι περίπου 25 Συνεταιρισμών από όλη την Ελλάδα είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις πάνω στα θέματα που απασχολούν τη συνεταιριστική ανάπτυξη στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ειδικότερα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε, όχι μόνο στις προκλήσεις και ανάγκες των συνεταιρισμών, αλλά και στα εμπόδια που συναντούν στην προσπάθειά τους να καλύψουν τις ανάγκες αυτές.

Το νομοθετικό και φορολογικό πλαίσιο, σε συνδυασμό με τη γραφειοκρατία, αποτελούν τα βασικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι Συνεταιρισμοί στην Ελλάδα. Αναφέρθηκαν επίσης, μεταξύ άλλων, η έλλειψη συνεργατικής κουλτούρας και εκπαίδευσης, η μη ορθή χρήση χρηματοδότησης, η “ρετσινιά” των συνεταιρισμών από παλιότερες εποχές, καθώς και ο κομματικός έλεγχος και ιδεολογικά ζητήματα.

Θα σταθούμε, σαν 180 Μοίρες, κυρίως στα θέματα εκπαίδευσης / κατάρτισης (capacity building), που μας ενδιαφέρουν άμεσα, αφού περιλαμβάνονται στις δραστηριότητές μας. Τονίστηκε από τον κ. Klaus Niederlander, Διευθυντή των Συνεταιρισμών Ευρώπης, ότι χρειάζεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο να τεθούν σε εφαρμογή πολιτικές που θα ενθαρρύνουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα των κρατών-μελών να συμπεριλαμβάνουν το συνεταιριστικό μοντέλο στα προγράμματα σπουδών τους.

Η συνεταιριστική εκπαίδευση θα πρέπει να ξεκινά από το σχολείο για να αναπτυχθεί από νωρίς η συνεταιριστική αλλά και η ανθρωποκεντρική επιχειρηματική κουλτούρα. Προς το παρόν η εκπαίδευση αναφορικά με την επιχειρηματικότητα, σε δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια επαίδευση σε όλα τα κράτη μέλη, επικεντρώνεται στις συμβατικές επιχειρήσεις.

Σε άλλο επίπεδο, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για συνεταιριστική εκπαίδευση και μέσα στους Συνεταιρισμούς, έτσι ώστε τα μέλη να μάθουν να ελέγχουν τον Συνεταιρισμό τους και να συμβάλλουν στην ανάπτυξή του. Η βιωματική εκπαίδευση και η ανάδειξη καλών πρακτικών λειτουργίας Συνεταιρισμών έχουν τη δυνατότητα να ευαισθητοποιήσουν και να ενδυναμώσουν τα μέλη τους και να αναδείξουν τους ηγέτες τους.

Συνοψίζοντας, επικεντρωνόμαστε στις προτεραιότητες της πολιτικής που επιθυμούν να προωθήσουν οι Συνεταιρισμοί της Ευρώπης: (1) την ανάπτυξη ενός υποστηρικτικού πλαισίου για τους συνεταιρισμούς στις χώρες της Ε.Ε., (2) την αύξηση της ευαισθητοποίησης των νέων για τους συνεταιρισμούς και τα άλλα καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα και, τέλος, (3) το σχεδιασμό ενός συνεταιριστικού “οδικού χάρτη” για την υποστήριξη της έναρξης και ανάπτυξης επιχειρήσεων.

Οι 180 Μοίρες ευχαριστούν πολύ τον κο Λουκά Μπρέχα του Δικτύου Κ.Α.Π.Α. για την πρόσκλησή του , που μας έδωσε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε στο ενδιαφέρον και δημιουργικό αυτό Εργαστήριο.

Κείμενο: Τόνια Ηλιάσκου

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *