Εβοδμάδα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 2014

Ιστορικό

Τον τελευταίο χρόνο έχει διοργανωθεί σημαντικός αριθμός εκδηλώσεων στην Ελλάδα με στόχο την ευαισθητοποίηση πάνω στα οφέλη των κοινωνικών επιχειρήσεων για την κοινωνία και για να κινητοποιηθούν ταλέντα, χρηματοδότες, επενδυτές, πελάτες, πολίτες και οργανώσεις κοινωνιών ενεργών πολιτών ώστε να εμπλακούν με την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Όμως τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα άτομα που ασχολούνται ή σκοπεύουν να ασχοληθούν με δράσεις κοινωνικής επιχειρηματικότητας φοβούνται πως η διάσπαση των προσπαθειών και των πόρων δεν θα πετύχουν την απαιτούμενη κινητοποίηση και ανάπτυξη ικανοτήτων (capacity building) ώστε να προσδώσουν στην κοινωνική επιχείρηση έναν ρόλο στην ανοικοδόμηση του κοινωνικού και οικονομικού ιστού της Ελλάδας.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, οι σημαντικότεροι φορείς της Ελληνικής κοινότητας κοινωνικής επιχειρηματικότητας έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους, συνεργάζονται και έχουν ευθυγραμμίσει τις δημόσιες εκδηλώσεις τους, έτσι ώστε να διοργανώσουν μια από κοινού εκδήλωση και πλατφόρμα για έμπνευση, ενθάρρυνση, μάθηση, συνεργασία και στήριξη των κοινωνικών επιχειρηματιών και λοιπών βασικών πρωταγωνιστών του οικοσυστήματος.

Η κοινή αυτή πρωτοβουλία της Ελληνικής κοινότητας κοινωνικών επιχειρήσεων οργανώνεται μέσα από μια σειρά εκδηλώσεων κάτω από την ομπρέλα της

Ελληνικής Εβδομάδας Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 2014, 15-21 Νοεμβρίου 2014

 

Στόχοι

Η Εβοδμάδα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 2014 θα επιχειρήσει μια νέα προσέγγιση, εστιάζοντας στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και στις οποίες δεν έχει μέχρι τώρα δοθεί η δέουσα προσοχή, παρέχοντας χώρο για συλλογική προσπάθεια στη διαχείριση κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων, καθώς και ανάπτυξης κοινότητας:

  • Ανάπτυξη Κοινωνικού Αντίκτυπου: Παρουσίαση δοκιμασμένων επιχειρηματικών μοντέλων κοινωνικών επιχειρήσεων που θα ήταν δυνατό να αναπαραχθούν ή να προσαρμοστούν στην ελληνική πραγματικότητα.
  • Συνεργασία με τον δημόσιο τομέα
    Η συγκέντρωση κοινωνικών επιχειρηματιών, τοπικών και περιφερειακών αρχών, καθώς και παρόχων κοινωνικής χρηματοδότησης, ενθαρρύνοντάς τους να αναπτύξουν συνεργασίες.
  • Κοινωνική Καινοτομία
  • Η κινητοποίηση των κοινωνικών επιχειρηματιών και των υποστηρικτικών δομών για τη διαμόρφωση της κοινωνικής αλλαγής στην Ελλάδα μέσα από μια κοινωνική διαδικασία, έναν κοινωνικό σκοπό.
  • Καταλυτικές δεσμεύσεις ενός ευρέος φάσματος ενδιαφερόμενων μερών για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης ενός υποστηρικτικού οικοσυστήματος για την κοινωνική επιχείρηση ως παράγοντα αλλαγής
  • Η παροχή βοήθειας και στήριξης στην ανάπτυξη οραμάτων και την παρουσίαση μοντέλων για κοινωνικούς επιχειρηματίες, την ενεργοποίηση του δυναμικού, την αποκόμιση γνώσης μέσα από καλές πρακτικές, την ανάπτυξη ικανοτήτων (capacity building) για λογαριασμό των κοινωνικών επιχειρήσεων, αλλά και μέσα σε αυτές και την αξιοποίηση συνεργειών μέσα από τη συνένωση προσπαθειών και τη συνεργασία.

H Εβδομάδα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 2014 θα λειτουργήσει σαν καταλύτης για κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές στους τομείς κοινωνικής χρηματοοικονομικής, της βιώσιμης ανάπτυξης κοινοτήτων και τουρισμού, γεωργίας και τροφίμων, δημοσίων συμβάσεων, κοινωνικής και οικονομικής ενσωμάτωσης και ενδυνάμωσης. Ο καταλυτικός ρόλος του θα είναι να συνενώσει κοινωνικούς επιχειρηματίες από την Ευρώπη και την Ελλάδα, που δραστηριοποιούνται στην εξεύρεση λύσεων και δεσμεύονται να τις εφαρμόσουν στον ελληνικό κοινωνικό και οικονομικό ιστό.

Η Εβδομάδα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 2014 στοχεύει επίσης στην αύξηση της προβολής των κοινωνικών επιχειρήσεων και του κοινωνικού και οικονομικού τους αντίκτυπου. Επομένως θα προσφέρει ταυτότητα και βήμα έκφρασης στην ελληνική κοινότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων και το οικοσύστημά τους.

Η Εβδομάδα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 2014 θα πρέπει επομένως να ειδωθεί σαν

Ενισχυτής στη διαδικασία ανάπτυξης ενός οικοσυστήματος αρωγής για κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, στο οποίο συνεργάζονται οι δομές υποστήριξης, οι πάροχοι υπηρεσιών ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων, κοινωνικοί επενδυτές και δημόσιες αρχές σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, και

μια πλατφόρμα ανταλλαγής και μάθησης που πρωτοπορεί στην παροχή πληροφοριών και χώρων για νέες προκλήσεις και ευκαιρίες για τις κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

To κοινό-στόχος
Τα συνέδρια, σεμινάρια και παρουσιάσεις κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας έχουν σκοπό την ευαισθητοποίηση και την ανάπτυξη δυνατοτήτων των κοινωνικών επιχειρηματιών που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν μια κοινωνική επιχείρηση των ελληνικών κοινωνικών επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να σταθεροποιήσουν ή να διευρύνουν τη λειτουργία και τον αντίκτυπό τους ενδιαφερομένων μερών και των υποστηρικτών τους έτσι ώστε να αναπτυχθεί ένα ευνοϊκό οικοσύστημα για κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στους τομείς της κοινωνικής χρηματοοικονομικής, της βιώσιμης ανάπτυξης κοινοτήτων και τουρισμού, γεωργίας και τροφίμων, δημοσίων συμβάσεων, κοινωνικής και οικονομικής ενσωμάτωσης και ενδυνάμωσης.

Συνδιοργανωτές:
“Άνεμος Ανανέωσης” – Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
180 Μοίρες – Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
Αshoka Ελλάδος
BENISI – Scaling Social Innovation
Δίκτυο Στήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (SES Net)
Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας
Impact Hub Athens
Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης.

Περισσότερες πληροφορίες www.seweek.gr

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *