Προγράμματα 180 Μοίρες

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας διεξάγουμε μια σειρά από εκπαιδευτικές δραστηριότητες γύρω από Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Κοινωνικό Αντίκτυπο (Social Impact), Design Thinking, Προσωπική και Επαγγελματική Ανάπτυξη.

Στην περίπτωση που είστε άνεργη/ος ή οικονομικά μη ενεργή/ος, ειδικότερά ελεύθεροι επαγγελματίες ή άνω της ηλικίας των 50, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε διότι θα ανακοινωθεί προσεχώς πρόγραμμα ένταξης και επανένταξης ειδικών ομάδων που βιώνουν οικονομικό αποκλεισμό.

Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *