Συμμετοχή 180 Μοίρες στην ημερίδα “ΙΝΝΟVΑΤΙΟΝ ID 2014 ” στη Θεσσαλονίκη

Η διαδικασία του Σχεδιασμού (Design) αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και κυρίως για την παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που επιφέρουν αύξηση των κερδών, από τις επιχειρήσεις, ήταν το κεντρικό συμπέρασμα της επιτυχημένης ημερίδας ” Innovation ID 2014”’ , η οποία διοργανώθηκε χθες Τρίτη 21 Οκτωβρίου Μαΐου 2014, από το Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.), το Goethe-Institut, το British Council και την Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε., με την υποστήριξη του Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηματικότητας, στις εγκαταστάσεις του Goethe-Institut.

Η ημερίδα είχε στόχο την ενημέρωση των επιχειρηματιών υφιστάμενων και νέων, των στελεχών και εργαζομένων των μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων της πόλης και της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης των σπουδαστών και φοιτητών για τη μη τεχνολογική καινοτομία.

Η Αλεξάνδρα Βελνίδου εκπροσώπησε τις 180 Μοίρες (180º) στην ημερίδα Innovation ID, με θέμα την διαδικασία του Σχεδιασμού (Design) ως εργαλείο για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. όπου στηρίξαμε την διαδικασία του Design Challenge, 20-21 Οκτωβρίου στην Θεσσαλονίκη.

>>> Απολογισμός της ημερίδας

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *