Συμμετοχή 180 Μοίρες στην ημερίδα “ΙΝΝΟVΑΤΙΟΝ ID 2014 ” στη Θεσσαλονίκη

Η διαδικασία του Σχεδιασμού (Design) αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και κυρίως για την παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας...