Ο νόμος 4019/2011 – Προϋποθέσεις λειτουργίας της Κοινωνικής Οικονομίας για μια βιώσιμη αγορά εργασίας

Η μελέτη παρουσιάζεται στο πλαίσιο του «5ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου – Κοινωνική Πολιτική την Εποχή της Κρίσης: Στο Σταυροδρόμο των επιλογών» της Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής, 8-10 Μαΐου 2014, Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Συγγραφείς:
Μανώλης Τζουβελέκας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Κωνσταντίνα Zoehrer, Πρέοδρος 180 Μοίρες Κοιν.Σ.Επ.
Eρευνητές ICSEM Project

Αναπτύσσεται μια πρόταση συμπλήρωσης/τροπολογίας του Ν.4019/2011 και της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. O N.4019/2011 δημιούργησε τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, που ως βασικό στόχο έχουν την καταπολέμηση ανεργίας μέσω δημιουργίας και διατήρησης νέων θέσεων εργασίας. Η Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα θεμελίωσε το λειτουργικό πλαίσιο βασισμένο σε μηχανισμούς στήριξης και χρηματοδοτικά εργαλεία.

Σκοπός της πρότασης είναι:

  1. Η αποτελεσματική και ουσιαστική εφαρμογή του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου στο χώρο της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και
  2. Η συμβολή στη χάραξη και εφαρμογή μιας καινοτομικής κοινωνικής πολιτικής.

Βασική προϋπόθεση για τη βέλτιστη εφαρμογή του νόμου αποτελεί η υγιής λειτουργία ενός οικοσυστήματος της Κοινωνικής Οικονομίας με έμφαση στους νέους φορείς, τις νέες μορφές χρηματοδότησης και συνεργασίας.

Λέξεις κλειδιά: Ν.4019/2011, Κοινωνική Πολιτική, Κοινωνική Χρηματοοικονομική, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Μπορείτε να διαβάσετε και να καταβάσετε ολόκληρο το άρθρο στα πρακτικά των εισηγήσεων του συνεδρίου και μέσα από το Academia.edu.

Πγηή

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *