Εργαστήριο «Urban Social Narratives»

Η Πόλη είναι μια κοινωνική συνθήκη, είναι ένας επικοινωνιακός τρόπος για να λέμε ιστορίες.

Το Εργαστήριο «Urban Social Narratives», είναι ένα εγχείρημα μέσω του οποίου η αρχιτεκτονική, η πολεοδομία και o αστικός στοχασμός αναμορφώνονται σε εργαλεία επανενεργοποίησης της ικανότητάς μας να δρούμε, να αντιλαμβανόμαστε, να σκεφτόμαστε. Ικανότητες που οφείλουμε να θέτουμε σε λειτουργία σε μια εποχή όπου το μεγαλύτερο προσόν της Μεγαλούπολης διαφημίζεται να είναι αυτό της διά-δρασης.

Το Εργαστήριο «Urban Social Narratives», θα διεξαχθεί στην καρδιά της Αθήνας, στο πραγματικό κέντρο της πόλης στο σημείο συνάντησης ανθρώπων και πολιτισμών του CAMP (Ευπόλιδος 4 & Απελλού 2, Πλ.Κοτζιά, 105 51 Αθήνα) στις 28 Μαΐου 2013 και ώρα 11:00 το πρωί. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της ομάδας 180º.

Το Εργαστήριο «Urban Social Narratives» αποτελεί την έναρξη ενός κύκλου Αστικών Εργαστηρίων που στόχο έχουν σταδιακά να καταστήσουν αναγκαίο το γεγονός πως η ενεργή εμπλοκή και μετοχή του κοινού, από ιδεολογικό «slogan» οφείλει να ανα-μορφωθεί σε «επικοινωνιακό τρόπο». Πως η διαδικασία σχεδιασμού του αστικού μας περιβάλλοντος δεν μπορεί πλέον να δια-χειρίζεται ως ξεχωριστό «ίδρυμα» αποκομμένο από την καθημερινή ζωή αλλά ως αναπόσπαστο κομμάτι της εξελισσόμενης κοινωνικής πρακτικής. Ενώ προτείνει διαδικασίες που αναλαμβάνουν ως ρόλο τους να φωτίσουν το σημερινό υποκείμενο που διεκδικεί τη συνομιλία, και αναζητεί μια μορφή αστικής – χωρικής επικοινωνίας που να «επενεργεί στην καρδιά της ανθρώπινης υποκειμενικότητας».

Πρόγραμμα | Το πρόγραμμα θα χωριστεί σε τρία (3) τμήματα – ενότητες:

Α_ ΕΝΟΤΗΤΑ. 11:00 – 12:00
Η πρώτη ενότητα θα έχει τη μορφή διαλόγου, καταγραφής και παρουσίασης διεθνών πρακτικών αναφορικά με το ζωτικό ρόλο των Πόλεων και την πρόταση των εργαλείων-πρακτικών εκείνων που χρειαζόμαστε προκειμένου να βελτιώσουμε τη διαδικασία σχεδιασμού δημόσιων αστικών χώρων και, ως συνέπεια αυτού, την ποιότητα της ζωής μας στις σύγχρονες πόλεις. Ένας διάλογος πάνω στο διεθνές κάλεσμα για έναν «Αστικό Σχεδιασμό» που οφείλει να μετατρέψει το υφιστάμενο ζεύγος πόλη-πολίτης από δίπολο ενεργητικής – παθητικής επικοινωνίας σε κατάσταση αμφίπλευρα ενεργητική.

12:00 – 12:30 – Θα παρουσιαστούν ολιγόλεπτα βίντεο των:
Jan Gehl – «Making Cities for People»
BMW Guggenheim Lab – Urban think tank, community center, public gathering space / discuss innovative ideas for urban life.
Aliyart Rasti – «City as Art» / the movie makes us audiences of a city that besides all of its confusion, you can still like it.

Β_ ΕΝΟΤΗΤΑ. 12:30 – 13:30
Στη δεύτερη ενότητα οι συμμετέχοντες καλούνται μέσα σε μια ώρα να περιηγηθούν στο αστικό αποτύπωμα μεταξύ δυο σημαντικών δημόσιων χώρων, της Πλατείας Κοτζιά και της Πλατείας Κλαυθμώνος. Στόχος η αναζήτηση στοιχείων συμπεριφοράς του αστικού μας πολιτισμού. Οι συμμετέχοντες καλούνται να καταγράψουν ένα φωτογραφικό δίπτυχο-δίπολο μέσω του οποίου θα αναδείξουν δυο εκφάνσεις της αστικής πραγματικότητας και της σχέσης του πολίτη και της πόλης του (αντικρουόμενες ή αλληλοσυμπληρώμενες).

Γ_ ΕΝΟΤΗΤΑ. 13:30-14:30
Παρουσίαση των φωτογραφικών δίπτυχων των συμμετεχόντων. Συζήτηση, διάλογος με μεσάζοντα τις φωτογραφίες των συμμετεχότων. Προτάσεις για μια ανθρώπινη διάσταση της πόλη μας, αλλά και τρόπων αναμόρφωσης του αστικού σχεδιασμού σε συμμετοχική διαδικασία. Αναφορά θα γίνει σε υφιστάμενα, εν ενεργεία και πετυχημένα παραδείγματα Συμμετοχικού Αστικού Σχεδιασμού.

Με το πέρας του σεμιναρίου θα αποσταλλεί ηλεκτρονικά στους συμμετέχοντες ένα στοχευμένο ερωτηματολόγιο η συμπλήρωση του οποίου, μαζί με το καταγεγραμένο φωτογραφικό υλικό θα αποτελέσουν και το Feedback Report του workshop προς δημοσίευση.

Η γλώσσα διεξαγωγής του σεμιναρίου θα είναι η Ελληνική.
Οι θέσεις συμμετοχής είναι περιορισμένες

Επιμέλεια εργαστηρίου: Μαρία Σφυράκη

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα δήλωσης συμμετοχής που είναι υποχρεωτική http://goo.gl/Y5Pfv

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *