Εν γένετο στο πί και φι το pi’nphi… And pi’nphi was born

Times are changing, so are we. During the last three years we have been challenged while learning, developing, growing. We are changing name, identity, and strategy, moving towards a society of radical inclusiveness… but what we do not change are our values and dedication to our cause. 🙂

Οι εποχές αλλάζουν, έτσι και εμείς. Τα περασμένα τρια χρόνια, συγκεκριμένα 2013 με 2016 συναντήσαμε πολλές προκλήσεις, ενώ μαθαίναμε, αναπτυσσόμασταν και μεγαλώναμε. Αλλάζουμε όνομα, ιδιότητα, στρατηγική και προσανατολιζόμαστε προς μια Κοινωνία Ριζοστπαστικά Περιεκτική… Αλλά αυτό που δεν αλλάζουμε είναι οι αξίες και η αφωσίεωση μας για ένα κάλύτερα κόσμο. 🙂
pinphi

We emerged out of 180º – 180 Moires, a social enterprise based on a cooperative model and one of Greece’s leading organisations in the field of social and solidarity economy, social entrepreneurship, from 2013 to 2016. 180º – 180 Moires closed down legal and financial operations end 2015 and operated as a collective, informal association in 2016 in order to re-vive in its new form in 2017.

Μέσα από τις 180 Μοίρες, μια κοινωνική επιχείρηση βασισμένη σε συνεταιριστικό μοντέλο, και πρωτοπόρος φορέας στο πεδίο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας  και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα μεταηξύ 2013 και 2016. Η περασμένη χρονιά ήταν μεταβατικό στάδιο για εμάς και μέσα από τις διαδικασίες του μεταμόρφωθηκαμε στο pi’nphi, Ενδυναμώνοντας μια Κοινωνία Ριζοσπαστικά Περιεκτική.

The last year and a few months have been a transition process, out of which we transformed into pi’nphi, Empowering a Society of Radical Inclusiveness.  Συνδυάζουμε την εμπειρία και την πρακτική του πεδίου, την έρευνα, προτάσεις χάραξης και άναπτυξης πολιτικής και την μορφή ενός εργαστηρίου για κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη και ανάπτυξη κοινοτήτων. Η νέα μας ιστοσελίδα είναι ακόμα υπό διαμόρφωση στο www.pinphi.space.

pi’nphi (like the Greek letters and their mathematical meaning) aims at building a Society of Radical Inclusiveness. We are driving collective and participatory new forms of socioeconomic development (inclusion, social& financial integration, community development, solidarity).

pi’nphi combines the assets of ground experience, research, policy and a practice lab bringing knowledge and practice from resilience, community development and community empowerment at the forefront.

Our new website is under development and will be www.pinphi.space.

Global Street Papers Summit 2016

“Υποστηρίζοντας ανθρώπους να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους”.

Το 20ο Διεθνούς Συνεδρίου Περιοδικών Δρόμου (International Network of Street Papers Global Summit) θα πραγματοποιηθεί φέτος στην Αθήνα, με βασικό οικοδεσπότη το ελληνικό περιοδικό δρόμου Σχεδία ως μέλος του Διεθνούς Δικτύου Περιοδικών Δρόμου (International Network of Street Papers), 14-16 Ιουνίου.

Χαρά μας να συμβάλλουμε με ένα workshop Σχεδιαστικής Σκέψης (Design Thinking, Service Design) μαζί με τους DesignThinkers Greece.

Αναλυτικό πρόγραμμα http://issuu.com/insp-street-paper-summit/docs/insp-summit-programme-2016-web/1?e=25243389/36287064

“Supporting people to support themselves”
We are proud to be contributing with our friend of Design Thinkers Greece at the Global Summit of the International Network of Street Papers (INSP) with an innovation workshop on Design Thinking- Service Design.

Face Entrepreneurship: Go out from your comfort zone

Πριν λίγες εβδομάδες η συνιδρύτρια μας, Κωνσταντίνα Τσοέρερ, είχε μια συζήτηση για επιχειρηματικότητα, αποτυχία, μαθήματα κτλ. με το πρόγραμμα Face Entrepreneurship.

Some weeks ago our cofounder, Konstantina Zoehrer, had an open chat on entrepreneurship, failure, lessons learnt with FACE Entrepreneurship_EU. Watch the short video http://www.face-entrepreneurship.eu/en/box-tab/casilla/65

Microfinance and Social Enterprises Workshop, March 2, 2016

We participated in the interactive workshop on Microfinance and Social Enterprises hosted by The Bodossaki Foundation, FI Compass and the European Investment Fund, on March 2nd, 2016.

bodossaki_microfinance

The workshop built on the discussions and workshops already undertaken in the country over the previous years and aimed at presenting the latest work in the field applied to Greece, including the regulatory framework.

More information http://www.weareallcitizens.gr/articles/microfinance-and-social-enterprise-workshop-in-greece.html#.V1csQ5N96Rs
Material: http://www.weareallcitizens.gr/gallery_en.html

CSO Cooperation across Borders

Συμμετείχαμε στο εργαστήριο με θέμα ‘’CSO Cooperation across Borders’’ που διοργάνωσε το ίδρυμα Friedrich Ebert Αθηνών σε συνεργασία με το Κέντρο για ευρωπαϊκές και διεθνείς σπουδές CIES,στην Αθήνα στις 17 Μαρτίου.

 

fescies

We participated in the meeting ‘’CSO Cooperation across Borders’’ hosted by The Friedrich Ebert Foundation in cooperation with the CIES (Centre for International and European Studies) would like to invite you to a meeting which held at the Fresh Hotel in Athens on the 17th of March.

 • Youth, Elif Serbest, Turkey Youth Union Association, Ankara
 • Gender, Maria Hadjipavlou, Member of the Technical Committee for Gender Equality, Nicosia
 • Civic Education, Stefanos Vallianatos, Hellenic Foundation for Culture, Athens
 • Art/Culture and Heritage, Ali Tuncay, Technical Committee on Cultural Heritage, Nicosia
 • Interactive discussion on sharing experiences of CSOs (good practices / failures, etc.)
 • Proposals: Role of CSOs in improving relations among Greece, Cyprus, Turkey

Athen! Leben und Arbeit im Griechenland in Zeiten einer drohenden Staatspleite

Είχαμε την ευκαιρία να παρουσίασουμε σε εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων της Γερμανίας, του Bundesarbeitskreis Arbeit und Leben e.V. και του ver.di το πειραμαματικό μας μοντέλο για την καταπολέμιση άτυπως μορφών και ευάλωτων μορφών εργασίας.

We had the very interesting opportunity to talk about our work on the ground and our informal labor/market transformation model with representatives of unions from Germany, Bundesarbeitskreis Arbeit und Leben and Ver.di.

Περιγραφή του προγράμματος στην Γερμανική γλώσσα – Description of the programme in German:
http://www.arbeitundleben.de/bildungsurlaubsangebote/al-meckl-vorpommern/event/84-athen-leben-und-arbeit-im-griechenland-in-zeiten-einer-drohenden-staatspleite

Die Bilanz der bisherigen Bemühungen einer Rettung Griechenlands mit den Mitteln einer harten Sparpolitik ist niederschmetternd und wird von den Menschen nicht länger akzeptiert.

Die Bevölkerung soll weitere, erhebliche Einschnitte bei den Renten und Pensionen hinnehmen; die öffentliche Daseinsvorsorge sowie der gesamte öffentliche Dienst mit weniger Beschäftigten auskommen. Insgesamt ist die Beschäftigung im Lande im zweistelligen Bereich zurückgegangen; junge Menschen sind ohne Perspektive.

Unter dem Druck der EU sollen Privatisierungen, Sozialabbau und weiter Arbeitsmarkt- und Tarifvertragsreformen durchgesetzt werden. Doch immer mehr Menschen sind der Überzeugung, dass die Schuldentragfähigkeit des Landes primär durch stärkeres Wachstum und nicht durch möglichst hohe Haushaltsüberschüsse verbessert werden kann. Darum fordern sie auch einen Schuldenschnitt und eine Kehrtwende der EU-Politik und des IWF gegenüber Griechenland.

Wir wollen vor Ort mit Beschäftigten und aktiven Gewerkschafter/innen sowie mit Vertreter/innen der neuen Partei SYRIZA (Synaspismos Rizospastikis Aristeras, übersetzt „Koalition der radikalen Linken“), der neuen linken griechischen Partei mit sozialistischer Ausrichtung, ins Gespräch kommen und erfahren, wie sie mit den schwierigen Herausforderungen weiter umgehen wollen, welche Lösungsansätze sie vorschlagen und vor allem welche Visionen sie für Griechenland haben.

Wir wollen aber auch gemeinsam erörtern, was die Transnationalisierung der Unternehmen für die gewerkschaftlichen Strategien in Europa und Deutschland bedeutet. Mit diesem Bildungsurlaub wollen wir als Gewerkschaft den notwendigen direkten Austausch der Lohnabhängigen und Gewerkschaftsaktiven innerhalb der EU ausbauen.

Σεμινάριο για την ένταξη νέων μεταναστών και προσφύγων σε δραστηριότητες νεολαίας

Συμμετείχαμε στο σεμινάριο για την ένταξη μεταναστών και προσφύγων της CIVISplus

civisplus

Σεμινάριο για την ένταξη νέων μεταναστών και προσφύγων σε δραστηριότητες νεολαίας – Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

10:00 – 10:15 Εγγραφές

10:15 – 10:30 Χαιρετισμός και παρουσίαση του έργου “Youth Included”

10:30 – 11:00 Δραστηριότητα γνωριμίας των συμμετεχόντων (team building

11:00 – 12:00 Θεματική: Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι μετανάστες

12:00 – 12:15 Snack & coffee break – ευκαιρία για networking

12:15 – 13:30 Θεματική: Διαχείριση ομάδων με συμμετέχοντες από διαφορετικά activity) και πρόσφυγες στην ένταξή τους σε οργανισμούς νεολαίας.

Δραστηριότητες:

1) Παρουσίαση του αντίστοιχου κεφαλαίου των εγχειριδίων για οργανισμούς νεολαίας, μεταναστευτικές και προσφυγικές κοινότητες.
2) Ομαδικές συζητήσεις / ανταλλαγή εμπειριών των συμμετεχόντων πάνω στους τρόπους που οι ίδιοι χρησιμοποιούν για να καλύψουν τις διάφορες ανάγκες των νέων μεταναστών και προσφύγων και πώς οι υπηρεσίες που προσφέρουν μπορούν να συμβάλουν στην κινητοποίηση των νέων μεταναστών και προσφύγων για συμμετοχή σε δραστηριότητες νεολαίας. πολιτισμικά περιβάλλοντα.

Δραστηριότητες:

1) Παρουσίαση των γενικών αρχών που πρέπει να διέπουν τη διαχείριση μικτών ομάδων προκειμένου να διασφαλίζεται ο σεβασμός και η απρόσκοπτη συνεργασία μεταξύ των μελών μιας ομάδας. Το υλικό αποτελεί τμήμα των εγχειριδίων για οργανισμούς νεολαίας, μεταναστευτικές και προσφυγικές κοινότητες.
2) Ομαδική άσκηση: προσομοίωση δραστηριοτήτων που παρουσιάζονται στα εγχειρίδια.

13:30 – 14:00 Ελαφρύ γεύμα – ευκαιρία για networking

14:00 – 15:15 Θεματική: Καλές πρακτικές ανά την Ευρώπη για την ένταξη νέων μεταναστών και προσφύγων σε δραστηριότητες νεολαίας.

Δραστηριότητες:
1) Παρουσίαση επιτυχημένων δράσεων που παρουσιάζονται αναλυτικά στα εγχειρίδια.
2) Ομαδική άσκηση: ανάλυση των καλών πρακτικών με τη μέθοδο SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats).

15:15 – 15:30 Snack & coffee break – ευκαιρία για networking

15:30 – 16:30
1) Ομαδικές συζητήσεις των συμμετεχόντων:
– Ποια στοιχεία των εγχειριδίων μπορούν να ενταχθούν στην εργασία σας με την ομάδα στόχο;
– Ποιες δραστηριότητες από αυτές που περιέχονται στα εγχειρίδια μπορούν να διοργανωθούν και να υλοποιηθούν από οργανισμούς νεολαίας, μεταναστευτικές και προσφυγικές κοινότητες, ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή νέων μεταναστών και προσφύγων σε δραστηριότητες νεολαίας;

2) Ομαδικές εργασίες των συμμετεχόντων: Φτιάξτε ένα πλάνο για το πώς θα εντάξετε τέτοιες δραστηριότητες στην εργασία σας/στον οργανισμό σας.

16:30 – 16:50 Παρουσίαση των πλάνων που δημιουργήθηκαν.
16:50 – 17:00 Συμπλήρωση φόρμας αξιολόγησης και λήψη βεβαιώσεων.

Athens Service Jam, 26-28 Φεβρουαρίου 2016

To Athens Service Jam είναι ένα 3ήμερο workshop, που διοργανώνται στo πλαίσιo του Global Service Jam. Στη διάρκειά του οι συμμετέχοντες θα σχηματίσουν ομάδες και θα σχεδιάσουν συνεργατικά προϊόντα και υπηρεσίες ακολουθώντας τη μεθοδολογία του service design (σχεδιασμού υπηρεσιών). Σε ποιούς απευθύνεται;

ΣΕ ΟΛΟΥΣ!! Δεν απαιτούνται γνώσεις στον τομέα καθώς θα παρέχεται καθοδήγηση από ειδικούς του sevice design. Αν ενδιαφέρεστε να γνωρίσετε ένα νέο τομέα που εφαρμόζεται έντονα παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια για την σχεδίαση προϊόντων, υπηρεσιών καθώς και της στρατηγικής οργανισμών σας περιμένουμε!

 

Διοργάνωση: includeD -service design studio- και 180 Μοίρες (180º) – εργαστήριο κοινωνικής καινοτομίας που χρησιμοποιεί τεχνικές του service design (σχεδιασμός υπηρεσιών).

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Χριστουλάκη Βάσια e-mail: v.christoulaki [παπάκι] [dot] gmail.com

Η συμμετοχή είναι δωρεάν αλλά απαιτείται κράτηση ηλεκτρονικού εισιτηρίου: https://athens-service-jam.eventbrite.co.uk/

athensjam2015

How can social startups solve the challenges of Greece?

Το MakeSense, το Code it Like a Girl και η 180º – 180 Moires ενώνουν τις δυνάμεις τους για στηρίξουν την Κοινωνική Καινοτομία στην Ελλάδα.

How can social startups solve the challenges of Greece?
Anastasia and Konstantina are joining forces to spread the MakeSense virus. Whether you are in Athens, Thessaloniki or Piraeus come and join our movement of citizens!

2016 will be the year of endless possibilities for changemakers in Greece!

While the world has been celebrating a new upcoming year, some of us are now trying to apply the new resolutions we want to achieve. Let’s actually face it, we often end up feeling lonely in our quest and tend to give up before achieving our challenge.

So what if we started 2016 in a different way by having a concrete common resolution that will reinforce positive impact on society and our environment and that can be implemented as part of a global community of changemakers?

Read the full article here/ Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >>>

Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα «Θέσεις Εργασίας στην Κοινωνική Οικονομία»

Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα «Θέσεις Εργασίας στην Κοινωνική Οικονομία»
Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2016 και ώρες 15.00 με 17.30 στο πλαίσιο του Money Show (Αίθουσα Τερψιχόρη Β’)

Οι παγκόσμιες εξελίξεις αλλά και η κατάσταση στη χώρα μας που απαιτεί την ανάπτυξη δομών και δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα περισσότερο από κάθε άλλη φορά, οδηγεί τα στελέχη στη συνειδητή και αναγκαία αναζήτηση εργασία σε οργανισμούς της κοινωνικής οικονομίας.

 • Μαρία Παφιώλη, Επικεφαλής CVexperts – Καλωσόρισμα
 • Ολίβια Κυριακίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – “Κοινωνική Επιχειρηματικότητα”
 • Κωνσταντίνα Τσοέρερ, Ερευνήτρια, μέλος του GECES (Ομάδα Εμπειρογνώμονων για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα), Συνιδρύτρια 180 Μοίρες – “Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και πώς συνδέεται με την Ελλάδα”
 • Αναστασία Σμέρου, Recruitment Officer, Γιατροί Χωρίς Σύνορα – “Working With MSF”
 • Βάγια Καλτσή, “Πρόγραμμα Employability” & Ιωάννα Μπάμπαλη “Πρόγραμμα Business Coaching”, PRAKSIS
 • Μελίνα Ταπραντζή, Πρόεδρος WISEGREECE “Κοινωνική Επιχείρηση – Πώς λειτουργεί ένα επιτυχημένο μοντέλο”
 • Βασίλης Σαλαπάτας, Συνιδρυτής SciFY – “Θέσεις Εργασίας στη SciFY”
 • Γεώργιος Κεράνης, Επιστημονικός Υπεύθυνος “Επιχειρώ Κοινωνικά”, Πρωτοβουλία Δήμου Αθηναίων – “Ο χώρος της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας”
 • Μαρίσα Αντωνοπούλου, Microcredits Development Officer, AFI – Action Finance Initiative, “Δημιουργία Θέσεων Εργασίας Μέσω της Πρακτικής των Μικροπιστώσεων”
 • Λένα Παναγιωταρέα, Γενική Διευθύντρια Volunteer4Greece, “Η Εθελοντική Εργασία ως Όχημα Απόκτησης Εμπειρίας”

Μια πρωτοβουλία της CV Experts

Περισσότερες πληροφορίες στο http://workforwhatmatters.cvexperts.gr/